neděle, 6. listopadu 2005

Můj Pán si nestěžuje.
Já také musím dělat to samé.
Můj Pán neobviňuje svět.
Proto já nesmím obviňovat.