pondělí, 7. listopadu 2005

Můj Pane, chceš,
abych byl velký?
Můj Pane, chceš,
abych, byl dobrý?
„Ani jedno, mé dítě,
ani jedno, mé dítě.
Chci pouze
tvou potravu odevzdání.“