30. září 2006

Co je Boží potrestání?
Rychle se blížící osvícení hledajícího.