1 October 2006

Bůh k nám přichází s nadějí,
jen abychom ho nemilosrdně odmítli.