2 October 2006

Se svými přáteli láskou, oddaností a odevzdáním
si každý den silně potřásám rukou.