sobota, 19. listopadu 2005

Včera
jsem byl plující myslí,
ale dnes
jsem vznášejícím se srdcem.