neděle, 20. listopadu 2005

Když Bůh přijde
k tvému prahu,
modli se k Jeho Nohám
v každém tichém okamžiku.