pondělí, 21. listopadu 2005

Má víra v Boha
mě nese všude.
Mé odevzdání Bohu
je svobodou plnosti a jednoty.