19. března 2007

Musíme se probudit v Boží Zvolenou Hodinu,
abychom se stali Jeho Květinou Krásy Srdce.