20. března 2007

Každá jednotlivá lidská inkarnace
je očekáváním Božího příchodu.