22. března 2007

Blaženost v nitru, všude blaženost,
už více neskryta ve stínu noci.