23. března 2007

Každý den zpívám pro Boha novou píseň srdce.
Bůh Sám pro mě udeří na nový gong vítězství.