27. března 2007

Má duše, mé srdce a já letíme a letíme,
abychom pozvedali a oslavovali Nohy mého Nejvyššího.