28. března 2007

Když jsem úplně sám s Boží Vůlí,
mé srdce se stává nejhlubším vzrušením extáze.