1. dubna 2007

Hledající, kteří se modlí, nepoznají záhubu;
v jejich srdcích vykvete mír a blaženost.