2. dubna 2007

Nejvyšší výšku Nebe zdolat můžeme,
pokud se v člunu života odevzdání plavit dokážeme.