4. dubna 2007

Nikdy nás nezklame, Boží Hodina.
Vzývej Déšť Božího Soucitu!