5. dubna 2007

Naše modlitby na kolenou nám přinesou Boží Světlo,
abychom porazili sílu noci nevědomosti.