neděle, 27. listopadu 2005

Má je trýznivá touha srdce
potěšit mého Pána.
Konečně jsem roztrhal na kusy
provaz mého odvěkého otroctví.