pondělí, 28. listopadu 2005

Bůh na mě dohlíží
s velkým zájmem.
Mé slzy a já se modlíme a modlíme
v nitru hnízda našeho srdce.