středa, 7. prosince 2005

Můj Pane Nejvyšší, můj Pane Nejvyšší,
můj Pane Nejvyšší!
Kéž mé květy modlitby sytí
naprosto každý sen.