čtvrtek, 8. prosince 2005

Když je Bůh
Božím plným Světlem Spravedlnosti,
mé srdce pohlcuje
Jeho Blaženost Milosti.