úterý, 13. prosince 2005

Když má duše sestoupila z Nebe,
Bůh řekl: „Buď mocná a zůstaň mocná.“
Až má duše opustí Zemi,
Bůh řekne: „Buď míruplná a zůstaň míruplná.“