středa, 14. prosince 2005

Můj Pán a já —
jeden druhého vlastníme.
Nikdy se neodvažujeme
žít sami.