Premiérka Velké Británie paní Thatcherová...

Premiérka Velké Británie paní Thatcherová popisuje prezidenta Gorbačova jako prvního sovětského vedoucího představitele, který otevřeně a svobodně hovoří o téměř všech tématech. S gestem důvěry, které lze spatřit ve světě politiky jen zřídka, řekla: „Kdyby mi řekl, že se chystá něco udělat, naprosto bych jeho slovu věřila.“

Když se premiérka Thatcherová na jaře 1987 vrátila do Velké Británie ze své cesty do Ruska, prohlásila: „Toto byla ta nejvíce fascinující a povzbuzující návštěva, kterou jsem v zahraničí jako premiérka absolvovala.“ Prezidenta Gorbačova nazvala „mužem osudu.“

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Gorbačov: Univerzální klíč k srdci světa.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2002.

Toto je 777th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Gorbačov: Univerzální klíč k srdci světa, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »