Premiérka Velké Británie paní Thatcherová...

Premiérka Velké Británie paní Thatcherová popisuje prezidenta Gorbačova jako prvního sovětského vedoucího představitele, který otevřeně a svobodně hovoří o téměř všech tématech. S gestem důvěry, které lze spatřit ve světě politiky jen zřídka, řekla: „Kdyby mi řekl, že se chystá něco udělat, naprosto bych jeho slovu věřila.“

Když se premiérka Thatcherová na jaře 1987 vrátila do Velké Británie ze své cesty do Ruska, prohlásila: „Toto byla ta nejvíce fascinující a povzbuzující návštěva, kterou jsem v zahraničí jako premiérka absolvovala.“ Prezidenta Gorbačova nazvala „mužem osudu.“