Kanadský premiér Brian Mulroney...

Kanadský premiér Brian Mulroney projevil vrcholně významnou a vysokou intuici a hluboké přesvědčení, když řekl o prezidentu Gorbačovovi:

„Má očividně věci pod kontrolou a já si myslím, že to je dobré znamení pro budoucnost. Udělalo to na mně veliký dojem.“

Creative Commons License
Na toto dílo se vztahuje licence Creative Commons s atributy: "Uveďte autora", "Neužívejte komerčně" a "Neměňte obsah".

Sri Chinmoy, Gorbačov: Univerzální klíč k srdci světa.Poprvé vydáno nakladatelstvím Madal Bal v roce 2002.

Toto je 777th. kniha, kterou Sri Chinmoy napsal od svého příchodu na západ v roce 1964.

Poznámka:

Zveřejňujete-li na jiných stránkách zkopírovaný text, doplňte prosím následující informace o licenčních podmínkách:


Sri Chinmoy
Z knihy Gorbačov: Univerzální klíč k srdci světa, dostupné pro zveřejnění podle "Creative Commons license"

Close »