28.

Posvátnost
tvého bezesného příslibu ochoty
nastolit nový svět —
    svět dlouho ztracené víry —
je s ničím nesrovnatelný dar
    vysokého Nebe,
který tvým prostřednictvím nabízí lidstvu.