29.

Z tabulky lidské mysli
    vymazáváš
rozbité naděje minulých generací.

Naději krásy,
    příslib povinnosti,
    a zároveň naplnění Božskosti
ztělesňuješ a odhaluješ
    pro celý svět.