30.

Říkáš světu,
    aby se nikdy nevzdal.
K přeměně lidské mysli
    dozajista dochází —
    pomalu, postupně a neomylně.
Tvé oko soucitu a srdce soucitu
    jsou jasnými svědky.