32.

Znamenitý tanečník v tobě
tančí nanejvýš ohleduplně
složitý tanec diplomacie.