33.

Říkáš celému světu,
že mezi ochotou mysli
a schopností srdce
není zející propast.