34.

Ve svém vnitřním životě
    jsi vskutku obřím krokem
ve vývoji
    Existence-Vědomí-Blaženosti.