35.

Tajně a posvátně
jsi vysušil nekonečné slzy
    dvou německých světů.

Jsi samostatným farmářem osudu,
sklízejícím bohatou úrodu
    pro společný svět.