36.

Nanejvýš nádherně jsi znázornil
    společnou práci
mysli, která hledá pravdu,
a srdce, které projevuje lásku.