38.

Jsi pláčem naděje a aspirace
vnitřního světa.
Jsi úsměvem příslibu a naplnění
vnějšího světa.