39.

Tvé srdce v sobě chová
    aspiraci.
Tvá mysl v sobě chová
    odhodlání.
Tvůj život v sobě chová
    projevení.