40.

Nejmenší naděje lidstva
    jsi přeměnil
na nejrozlehlejší možnosti Božskosti.