43.

Říkáš světu:
pokrok, pokrok, pokrok!
Pokrok uvnitř, pokrok navenek.
Tento pokrok není a nemůže být
    vězněm času.