44.

Kormidelník Nejvyšší
Sovětského svazu
přichází po špičkách a šeptá:
Perestrojka —
vidět svět s novou myslí,
být světem s novým srdcem,
sloužit světu s novým dechem.