45.

Velmi mladý
jsi vypustil
raketu své aspirace;
začal jsi prozkoumávat
hranice skutečnosti své vize.