46.

Říkáš světu,
že tak jako lidská mysl
tíhne k tomu vytvářet problémy,
stejně tak božské srdce
je řešitelem problémů.