47.

Pád berlínské zdi:
příčinou bylo
    tvé srdce soucitu;
následkem byl
    německý úsměv.