51.

Schopnost přeměny světa
spočívá ve šplhajícím pláči srdce
    každé lidské bytosti.
Vskutku, ty jsi zářným příkladem.