52.

Tvé srdce soucitu
    se sklání k poraženému,
aby jej utěšilo
a aby jej potom brzy, velmi brzy,
    vychvalovalo.