52.

Tvé srdce soucitu
se sklání k poraženému,
aby jej utěšilo
a aby jej potom brzy, velmi brzy,
vychvalovalo.