54.

Rychle myslíš.
    Rychleji jednáš.
    Nejrychleji se stáváš.
Proto nejsi nikdy
    bombardován a zmítán
vlnami sebepochybnosti.