55.

S úsměvem se dotýkáš
    hlavy nemožnosti.
Opatrně cítíš
    srdce nemožnosti.
Mocně přeměňuješ
    život nemožnosti
    v nepochybnou skutečnost.