6.

Ne jedné, ale mnohým
    nanejvýš významným lekcím
se od tebe učí
    všechny lidské bytosti.

Jmenujme jenom několik z nich:
Nikdy se neopozdíš,
    abys udělal tu pravou věc;
nikdy se neopozdíš,
    abys byl tím pravým člověkem;
nikdy se neopozdíš
    s přeměnou mysli,
    s uspokojením srdce
    a se zdokonalením lidského života.