7

Tvá je mysl,
která nikdy netrpí
    ztrátou odhodlání.

    Tvé je srdce,
které odmítá naslouchat
    šepotu noci selhání.

    Tvůj je život,
který nikdy neupadá
    do bezedné propasti sebelítosti.