63.

Tvá mysl
inspiruje svět,
aby běžel nonstop
maratón ochoty.

    Tvé srdce
inspiruje svět,
aby běžel nonstop
maratón zájmu.

    Tvůj život
inspiruje svět,
aby běžel nonstop
maratón vzájemné závislosti.