64.

Lhostejnost je začátkem
    vnitřní války.
Podezřívání je začátkem
    vnější války.

Svou myslí zaplavenou moudrostí
a srdcem zaplaveným soucitem
    posíláš vnitřní válku
    i vnější válku
    do vyhnanství.